Workpoint Chinese Series
Workpoint Chinese Series
 • 636
 • 183 875 537

วีดีโอ

อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 34K7 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 6K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 159K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 42K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 37K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 37K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 33K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 133K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 40K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 50K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38K12 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34K13 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 40K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 30K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 49K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 37K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 32K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 47K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32K20 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 36K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 42K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 34K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 67K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 38K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 41K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 42K27 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 53Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 33Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 183Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 37Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 46Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 162Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 50Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 40Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 41Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 43Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 47Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 51Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 40Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 37Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 48Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 8K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 196K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 58K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 41K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 44K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 188K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 46K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 219K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 42K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 50K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 46K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 36K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 198K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 33K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 47K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33K2 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น

 • Payab Phagamal
  Payab Phagamal ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เหลืออีกกี่ตอน ถึงจะจบคับ

 • JUN XKAGO
  JUN XKAGO 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จิ่วเหลียนกับมูจั๋วซั๋วโคตรฮ่า555 นั้งเก้าอีเจ้าสำนัก😅😅

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูตั้งนานนางเอกไม่มี😂😂

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สายตาฮ่องเต้ถ้าฆ่าแม่เลี้ยงได้คงฆ่าไปแล้ว

 • Piy Pron
  Piy Pron 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Ep55 หาดูได้ที่ไหนค่ะ

 • Kitti Kitti
  Kitti Kitti 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จี้หนิง โง่จริงหรือแกล้งโง่

 • การ์ตูน การ์ตูน
  การ์ตูน การ์ตูน 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  หนังสนุกคุะแต่เสียดายที่เป็นเพลงไทย..ถ้าเป็นเพลงจีนจะซึ้งมากกว่านี้จนน้ำตาไหล..พอเป็นเพลงไทยมันไม่เข้ากันเลยทำให้รู้สึกเฉยๆ

 • Koi Kan
  Koi Kan 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณค่ะ❤️มีให้ดูหลายตอนเลย💕

 • เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ
  เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณที่ลงให้ดู

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ช่างแต่งหน้าผีมือไม่คงที่แต่งหน้าอาซิ่นเดียวคางยื่นเดียวไม่ยื่นเหมือนคนทำคางมา

 • Ngo 123
  Ngo 123 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเอกแมร่งโง่ทั้งเรื่องจริงๆ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เพิ่งเห็นหนังดีๆพอได้ดูติดมากๆ❤️❤️❤️

 • Say Ma Gu Tea
  Say Ma Gu Tea 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไกล้จบแล้วอีกไปเกินห้าตอน ( สปอยตอนจบห้ามอ่าน ) ตอนจบพี่น้องตะกูลจี้สู้กัน จนตายทั้งคู่แผ่นดินแยกออก แล้วก็ระเบิดทั้งแผ่นดินตายหมด แต่.............. ทั้งหมดนี้คือความฝันนน..? ของอี้เว่ยทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรก ไม่ได้เป็นความจริง นี้ละตอนจบแต่แบบงงๆ? ของเรื่องนี้ละ ?

 • Ngo 123
  Ngo 123 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ส้มน้ำหน้าพระเอก

 • JUN XKAGO
  JUN XKAGO 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จิ่วเหลียนโคตรๆๆๆๆๆน่ารักอ่ะชอบบมากคนนี้😍😍😘😘

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฮา อาจรย์ตลกกวนทีนเก่งสอนแบบตลกฮาๆห่วงนางเอกมากๆ

 • ตุ๊กตา ud town อุดรธานี
  ตุ๊กตา ud town อุดรธานี 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูหมดแล้วสนุกพระเอกหล่อมากจี้หนิงและตงชีและลาทาหล่อทั้งสามภพเลยยหล่อกว่าแฟนเราสะงั้นอิอิขอโทษน่ะเต๋า😁😁😁😁😁😁แค่แอบปลื้มน่ะ

 • เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ
  เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ศิษย์พี่หล่อจัง555

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ร้องไห้ตามสงสาร2พี่น้องมากๆ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฮ่องเต้หล่อยิ้มสวยมาก

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คนเล่นเป็นฝ่าบาทหล่อจริงๆ

 • Sugar Glider
  Sugar Glider 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  555กลัวเมีย

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อ๋องอี้น่าจะได้เป็นฮ้องเต้ เนอะ🤣🤣

 • ยย กก
  ยย กก 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูกี่รอบก็ชอบอุ้ยเสี่ยวป้อตลกขำตลอดดูสี่ห้ารอบก็ไม่เบื่อนะมันทำไห้ดีไม่ต้องคิดอะใรมากขอบคุณมากๆเลยอายุยืนนาน555

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกครวยทั้งเรื่อง ตงชี หล่อกว่าเยอะ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี วันที่ผ่านมา

  คนของไทเฮามักใหญ่โลภอยากมีอำนาจในมือไทเฮาก็โง่หูเบาอินนนนนน ชาวบ้านก็โง่ปากไม่ดีน่าจะปล่อยให้ตาย

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่ทุกตอน

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี วันที่ผ่านมา

  อ๋องกับนางเอกเหมาะสมกันดีออกนางเอกก็ชอบอ๋องงานนี้อยากเห็นเขาคู่กัน

 • กฤษณ์ไกรวัลย์ บุญรอด
  กฤษณ์ไกรวัลย์ บุญรอด วันที่ผ่านมา

  เป็นหนังจีนที่เนื้อเรื่องห่วยสุดตั้งแต่ดูมา แต่ต้องทนๆดูให้จบๆแบบน่าเบื่อ พลาดมากที่ดู

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  เบื่อพระเอกชิบหาย

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกบ้าหีจริงๆ

 • ธนา'า วุฒิ
  ธนา'า วุฒิ วันที่ผ่านมา

  ดูกี่ครั้งก้อยังสนุกเป็นหนังดีมากนักพากก้อเยี่ยม

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกบ้าหี แมร่งไมฝึกวิชาเลย

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่ทุกตอน

 • มา มา
  มา มา วันที่ผ่านมา

  หมิงเสียวมึงนี่มันแน่นอนจริงฯ

 • Lady'boys an wo'men chan'nel
  Lady'boys an wo'men chan'nel วันที่ผ่านมา

  ต้องเปิดเพลง อีหล่าเอย แล้วล่ะ555 #2019

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี วันที่ผ่านมา

  ติดสุดๆชอบพระเอกทั้งคู่เลย❤️

 • เบียร์ เชฟวี่ สกลนคร
  เบียร์ เชฟวี่ สกลนคร วันที่ผ่านมา

  งมงายจริงเรื่องนี้...ควววย

 • Sam A20s
  Sam A20s วันที่ผ่านมา

  ดูนานแล้วยิ่งดูยิ่งปัญญา

 • รุ่งอะไหล่ยนต์ เชียงกงรังสิต

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี วันที่ผ่านมา

  คนนนี้หล่อมากๆเล่นหนังดีสุดๆเล่นดีทุกเรื่อง

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  จางเหมิง(อาซิ้น)รุ้สึกจะอึมขึ้นนะ

 • รุ่งอะไหล่ยนต์ เชียงกงรังสิต

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  น้าเถาของเสี่ยวป้อนี่เอง

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกครวยมาก มึงไปฝึกวิชาตอนไหนบ้าววะ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี วันที่ผ่านมา

  นางเอกสวยน่ารัก

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  พระเอกยังโง่อยู่

 • อาจารย์ ทองมี
  อาจารย์ ทองมี วันที่ผ่านมา

  ตัวละครน้อยดีไม่ซับซ้อน ดาบมังกรหยกตัวละครมีเป็นร้อย

 • Jeerasak Channel
  Jeerasak Channel วันที่ผ่านมา

  เหลือตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ. แล้วเรื่องไหนมาแทนน้อ 🤔🤔

 • น้องเเก้ม 7851
  น้องเเก้ม 7851 วันที่ผ่านมา

  ไม้ลงตอเบือ

 • Ngo 123
  Ngo 123 วันที่ผ่านมา

  ชิวเยี้ย แมร่งโง่จริง

 • Lakkmon Thipsena
  Lakkmon Thipsena วันที่ผ่านมา

  คือเมียมึงท้องจี้เยี่ยนหนง

 • ตามสบายเลย
  ตามสบายเลย วันที่ผ่านมา

  กูดูหนังจีนมาหลายเรื่องพระเอกจะโง่เกือบทุกเรื่อง

 • Nampan Mobile
  Nampan Mobile วันที่ผ่านมา

  จะเลนถึงชาตหน้าไอหนังบ้า

 • NUMBERNINE CHANNEL
  NUMBERNINE CHANNEL วันที่ผ่านมา

  ก็คงโง่จนจบเรื่องนั่นแหละครับ 555

 • Pong Ksr
  Pong Ksr วันที่ผ่านมา

  แผนเยอะจิง😂😂😂😂

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  ไทเฮานี่คล้ายนายกกะลาแลนเลยโง่เอะอะโวยวายเชื่อคนง่าย

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  ตันหงส์หน้าย้วยแก่มาก

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  นี้อิ่งๆแห่งกระบี่เย้ยฯนี่นา

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก วันที่ผ่านมา

  อยากให้เล็กเซียวหงส์ได้กับผู้พี่ของตันหง🤣🤣

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  หมอฮวยฉลาดทุกอย่างแต่ประเมินคุ่ต่อสู้ต่ำเกินไป

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก วันที่ผ่านมา

  ไม่อยากเสียคนรักก็อย่ามีความรัก 😓😓

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ วันที่ผ่านมา

  ไทเฮาโง่ต้องกลับมาเป็นปอบยิบเหมือนเดิม

 • Kamolpan Moryadee
  Kamolpan Moryadee วันที่ผ่านมา

  เนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกัน ต่างคนต่างมีคู่ครอง แต่ก็ล้มหายตายจาก สุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันอีก ☺️☺️☺️

 • ANUWAT POLPOOL
  ANUWAT POLPOOL วันที่ผ่านมา

  ยังกับเกม ดาบเลืองแสง

 • ร.ป.ภ ประยุทธ์ จันทร์อังคารพุทธ

  หนังเลอะเทอะไอ้สัส

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก 2 วันที่ผ่านมา

  ดูไปดูมาเรื่องนี้ตอนจบคงจะไม่เวิร์คสักเท่าไร😪😪

 • Muf Tee
  Muf Tee 2 วันที่ผ่านมา

  คนพากษ์มั่วหรือคนแปลมั่วกัน อีกตอนนึงบอกวิชาดาบมาตอนนี้วิชากระบี่มั่วไปหมด

 • First First
  First First 2 วันที่ผ่านมา

  จริงๆ นักพรตเตี้ยนฉายน่าจะสู้ตายกับหมิงเซียว ยืนให้เเทงเฉย

 • ภูบ่าว เฒ่า
  ภูบ่าว เฒ่า 2 วันที่ผ่านมา

  บทจะตายก็ตายง้าย ง่าย น่าจะบู้กันซะหน่อยก่อนตาย

 • ผมชื่อบักเจี๊ยก คร้าบ
  ผมชื่อบักเจี๊ยก คร้าบ 2 วันที่ผ่านมา

  ตามมาเพราะหยางมี่เล่น 555555 โอ้ยกุอาการหนัก ตั้งแต่ป่าท้อละ

 • Pongson Thongpetch
  Pongson Thongpetch 2 วันที่ผ่านมา

  ดูจนจะจบอยู่ละ หนังดำเนินเรื่องเอื่อย..ราบเรียบ...เหมือนผ้าพับไว้..ไม่มีเลยกระบี่สามภพ..สรุปกุให้เลย...👣👣👣

 • LOVE HATYAI
  LOVE HATYAI 2 วันที่ผ่านมา

  พระเอกจะโง่ไปถึงไหนนนนนนนโอ้ยยยยเซ็ง แต่ก็อยากดูตอนจบ

 • Rate&Mos ตอน24ยังไม่ลงหรอ
  Rate&Mos ตอน24ยังไม่ลงหรอ 2 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่จริงๆ

 • กฤษฎิ์
  กฤษฎิ์ 2 วันที่ผ่านมา

  อย่างน้อยก็ยังเผยมานิดๆว่าพระเอกกุไม่ได้โง่ตลอดเรื่องนะเว้ย 555

 • สนั่น เลาวือ
  สนั่น เลาวือ 2 วันที่ผ่านมา

  ลาทามีปีกไม่ใช่หรอทำไมไม่บินละ

 • Gift Tow
  Gift Tow 2 วันที่ผ่านมา

  เริ่มสนุกแล้วเพราะใกล้จะจบแล้วมั้ง

 • กิตติศักดิ์ Kittisak
  กิตติศักดิ์ Kittisak 2 วันที่ผ่านมา

  โง่อีดต่อไปเข้าใจผิดว่าอี้เหว่ยเป็นคนฆ่าอาจารย์เตี้ยนฉาย จี้หนิงยังคงโง่ต่ อไป

 • ชีวิต ยังคงสวยงาม
  ชีวิต ยังคงสวยงาม 2 วันที่ผ่านมา

  เริ่มฉลาดก็ตอนไปนี่แร่ะพระเอก🤣🤣🤣✌️✌️

 • กิตติศักดิ์ Kittisak
  กิตติศักดิ์ Kittisak 2 วันที่ผ่านมา

  ดีที่จิ่วเลียนแท้งลูกแล้วยิ่งกัวเป็นลูกจอมมารอยู่

 • Suriya Tongna
  Suriya Tongna 2 วันที่ผ่านมา

  ไม่เข้าใจตัวเองสักที ปากบอกไม่ชอบเรื่องนี้แต่เเม่งรอดูทุกตอนยิ่งกว่ารอเมียกลับบ้านอีก รึว่ากูกำลังจะบ้าแล้ว

 • Somsak Sadaothonq
  Somsak Sadaothonq 2 วันที่ผ่านมา

  จอมมารแม่งต้องเจอc4ระเบิดโดนขังยังเก่งอีก

 • Wiko Phone
  Wiko Phone 2 วันที่ผ่านมา

  ทำไมคนดีถึงตายได้อะ

 • นาย ธีรพงษ์ วงค์อะทะ
  นาย ธีรพงษ์ วงค์อะทะ 2 วันที่ผ่านมา

  อะไรก็ดีแต่เนื้อหาสรุปห่วยมาก

 • กิตติศักดิ์ Kittisak
  กิตติศักดิ์ Kittisak 2 วันที่ผ่านมา

  หนังไม่น่าสนใจชอบยาวยื้ดเยื่อส้นตีนสัด

 • Prommachan Kosolyuen
  Prommachan Kosolyuen 2 วันที่ผ่านมา

  กุปวดตับกับคนเขียนบท ให้พระเอกโง่ยุแบบนั้น

 • Triphet phumikaedam
  Triphet phumikaedam 2 วันที่ผ่านมา

  อยากจะรู้จริงๆว่ามันจะจบยังไงหนังเรื่องนี้

 • Dyna Nana
  Dyna Nana 2 วันที่ผ่านมา

  😀😀😀😀😀😀

 • กัณหา กุยราเพนาว์
  กัณหา กุยราเพนาว์ 2 วันที่ผ่านมา

  โอ๊ยยยยหลอกกันไปหลอกกันมาไม่จบสิ้นกันไปสักที

 • ปริญญา ไชย
  ปริญญา ไชย 2 วันที่ผ่านมา

  ข้าว่าเมล็ดแตงโมที่เป็นเมล็ดพันธุ์

 • ด.ดรีม เด็กมาเฟีย
  ด.ดรีม เด็กมาเฟีย 2 วันที่ผ่านมา

  42:10 จูบกรันนเรยยย

 • ด.ดรีม เด็กมาเฟีย
  ด.ดรีม เด็กมาเฟีย 2 วันที่ผ่านมา

  จี้เยี่ยนหนงง จิ่วเยี่ย

 • จักร ลําปาง คับ
  จักร ลําปาง คับ 2 วันที่ผ่านมา

  ไม่สนุกเลยแต่ทำไมผมดูทุกep555

 • ฟ้าใหม่ ด้วยความคิดถึง

  เฮ้ย พระเอกมาฉลาดเอาตอนนี้นี่หว่า

 • เสาวลักษณ์ เดชะบุญ
  เสาวลักษณ์ เดชะบุญ 2 วันที่ผ่านมา

  สนุกจัง

 • กฤติพงศ์ โชคดี
  กฤติพงศ์ โชคดี 2 วันที่ผ่านมา

  เมื่อไหร่จะจบครับใครรุ้บ้างครับไม่สนุกนะแต่ผมดูทุกep

  • Piy Pron
   Piy Pron 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   Ep55หาดูได้ที่ไหนค่ะ ในยูไม่มีเลย

  • จักร ลําปาง คับ
   จักร ลําปาง คับ 2 วันที่ผ่านมา

   ไม่รู้

 • Sasitonr Anantakul
  Sasitonr Anantakul 2 วันที่ผ่านมา

  Ep นี้พระเอกไม่โง่แล้ว

 • Sasitonr Anantakul
  Sasitonr Anantakul 2 วันที่ผ่านมา

  ความรักชนะทุกสิ่ง

 • Tip Tanikul
  Tip Tanikul 2 วันที่ผ่านมา

  มู่จื่อซัว !.หล่อน่าไส ถูกใจคนดูมากจรัา^~^

 • nichaporn hemungkla
  nichaporn hemungkla 2 วันที่ผ่านมา

  ถ้าบอกว่าไม่ชอบแล้วจะมาดูทำไม