Workpoint Chinese Series
Workpoint Chinese Series
 • 488
 • 173 158 403

วีดีโอ

อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 174K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 41K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 49K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 45K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 35K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 166K14 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 32K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 47K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.34 | 30 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 56K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.34 | 30 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 59K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.34 | 30 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 81K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.34 | 30 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 68K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.33 | 29 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 85K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.33 | 29 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 83K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.33 | 29 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 94K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.33 | 29 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 107K22 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.32 | 23 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 52K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.32 | 23 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 38K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.32 | 23 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 45K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.32 | 23 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 53K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.31 | 22 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 58K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.31 | 22 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 42K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.31 | 22 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 43K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.31 | 22 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 46K29 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.30 | 16 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 54Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.30 | 16 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 47Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.30 | 16 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.30 | 16 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 46Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.29 | 15 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 30Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.29 | 15 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 27Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.29 | 15 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.29 | 15 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 43Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.28 | 8 ก.ย. 62 Full HD
มุมมอง 214Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.28 | 8 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 62Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.28 | 8 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 49Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.28 | 8 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 59Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.28 | 8 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 49Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.27 | 7 ก.ย. 62 Full HD
มุมมอง 190Kหลายเดือนก่อน
3อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.27 | 7 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 45Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.27 | 7 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 59Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.27 | 7 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.27 | 7 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.26 | 1 ก.ย. 62 Full HD
มุมมอง 177Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.26 | 1 ก.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 90Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.26 | 1 ก.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 69Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.26 | 1 ก.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 71Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.26 | 1 ก.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 90Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.25 | 31 ส.ค.62 Full HD
มุมมอง 177Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.25 | 31 ส.ค.62 [3/4]
มุมมอง 75Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.25 | 31 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 67Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.25 | 31 ส.ค.62 [2/4]
มุมมอง 62Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.25 | 31 ส.ค.62 [1/4]
มุมมอง 85Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.9 | 6 ก.ค.. 62 [4/4]
มุมมอง 1.7Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.7 | 29 มิ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 1.6Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.11 | 13 ก.ค.. 62 [3/4]
มุมมอง 3.5Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.24 | 25 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 8Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.11 | 13 ก.ค.. 62 [4/4]
มุมมอง 2.5Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.10 | 7 ก.ค.. 62 [4/4]
มุมมอง 685หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.12 | 14 ก.ค.. 62 [4/4]
มุมมอง 1.7Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.9 | 6 ก.ค.. 62 [3/4]
มุมมอง 849หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.10 | 7 ก.ค.. 62 [3/4]
มุมมอง 566หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.23 | 24 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 1.8Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.22 | 18 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 743หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.21 | 17 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 430หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.18 | 4 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 3Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.20 | 11 ส.ค.62 [4/4]
มุมมอง 372หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.16 | 28 ก.ค.62 [4/4]
มุมมอง 111หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.9 | 6 ก.ค.. 62 [2/4]
มุมมอง 104หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.10 | 7 ก.ค.. 62 [2/4]
มุมมอง 184หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.12 | 14 ก.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 109หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.15 | 27 ก.ค.62 [4/4]
มุมมอง 392หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.24 | 25 ส.ค.62 [3/4]
มุมมอง 541หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น

 • Noy Indy
  Noy Indy 13 นาทีที่ผ่านมา

  ตัดออกเยอะเกินเรื่องราวขาดๆหายๆ เฮ้อออ

 • นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์
  นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์ 14 นาทีที่ผ่านมา

  งงเนื้อเรื่องนี้จังเลย ไม่เคยเห็นเเบบนี้มาก่อน555 ทำไมฮองเต้ถึงไม่ได้เป็นพระเอก กูงง

 • อ้อมแอ้ม 1500
  อ้อมแอ้ม 1500 27 นาทีที่ผ่านมา

  เป็นพระเอกคืออาภัพแท้ๆ😣ไอ้อารามบ้านี่อย่าอยู่มันเลย😊

 • Pongchanok Supradit
  Pongchanok Supradit ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พึ่งรู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นไต้หวัน แต่สนุกมากๆเลยค่ะ ชอบบบบ

 • Ghrx Fhdcd
  Ghrx Fhdcd ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูดีได้สาระสนุก

 • นาม สมมุติ
  นาม สมมุติ ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เรื่องนี้ก็มัน the crowned clown สลับร่างร้างบรรลังก หนังเกาหลีมันมากๆ

 • Tip Tanikul
  Tip Tanikul 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ""ขอบคุณค่ะ~แอดมิน..""

 • บุญเลิศ เลิศ
  บุญเลิศ เลิศ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตอน38นี้คึอตอนจบหรอ.😀

 • ยากรู้ ความจิง
  ยากรู้ ความจิง 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  thclips.com/video/L8g5P5YXt6s/วีดีโอ.html

 • ยากรู้ ความจิง
  ยากรู้ ความจิง 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  thclips.com/video/L8g5P5YXt6s/วีดีโอ.html

 • pannaporn panmee
  pannaporn panmee 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เรือกชื่อผิดค่ะ

 • 迪丽热巴张彬彬
  迪丽热巴张彬彬 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฝูฉีน่ารักที่สุดดดด

 • imlm skyz
  imlm skyz 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำไมถึงนึกถึงน้องตัวเอง😂โง่เเเบบไม่กัดไม่รอดทุกวันนี้

 • itsara Saennamwong
  itsara Saennamwong 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผมดูสองอาทิตย์ งานไม่ทำสั่งไว้แล้วมาดูหนังต่อ บ้าจริง ยิ่งดูยิ่งติด

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผู้ชายในเรื่องนี้ไม่มีใครหล่อเลยอะ

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทั้งฮ่องเต้ทั้งไทเฮา โดนเป่าหูจนทำชั่วไปสะหมด 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 • ฉายเดี่ยว หมื่นลี้
  ฉายเดี่ยว หมื่นลี้ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูรอบที่2แล้วสองปีดูครั้ง☺

 • Arunee Viroonbutr
  Arunee Viroonbutr 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฆ่ากงกงทำไม

 • ศิริพงษ์ คํามุลนา
  ศิริพงษ์ คํามุลนา 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  วันนี้จะดูตอนไหนครับ...หาไม่เจอ

 • ปัญจทรัพย์ แสงทรัพย์
  ปัญจทรัพย์ แสงทรัพย์ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สงสารน้องจิ้งจอกน้อย 😢😥😭😭😭

 • biwnew ch
  biwnew ch 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นังโงจินึกว่าสิริ

 • biwnew ch
  biwnew ch 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  11:04เรียงตามความรวย

 • จิรายุ ศิริพนากุล
  จิรายุ ศิริพนากุล 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเอกโง่

 • ธนากน1 เนาว์กลาง
  ธนากน1 เนาว์กลาง 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เมื่อไรพระเอกจะฉลาดว่ะจะเก่งว่ะ

 • pong ja
  pong ja 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเอก...มึงน่าไปตัดอ้อยรึไม่ก้อไปขุดมันนะ โง่ได้โล่ห์

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำไมต้องทำร้ายหยุนเสียนเธอทำดีตลอดใส่ใจคน ทำไมใส่ร้ายเธอ พวกนิสัยต่ำสรามโครตเลวเลย

 • 迪丽热巴张彬彬
  迪丽热巴张彬彬 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เราชอบเชียงซาน

 • Nanlouk Oham
  Nanlouk Oham 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ท่านพี่เย่ ก็มาโว้ย ฝูเยา เจอกันตั่งแต่เรื่องนิ่ นิ่เอง ดิใจอะ

 • Nanlouk Oham
  Nanlouk Oham 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฉันพึ่งมาดู เห็น ยอดวิวดิ ตามยอดวิว

 • ธรรมรัก แก้วทานิล
  ธรรมรัก แก้วทานิล 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตอนที่39มาตอนไหนน้อติดตามยุนะคับ

 • ณัฐณา ดิษบรรจง
  ณัฐณา ดิษบรรจง 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อยากตบฉีอี้ กับเหมยหลิน หน้าตาตอแหลจิง แม่มมมมมมมมม

 • ปฐวีวี เหลืองรุ่งรัศ
  ปฐวีวี เหลืองรุ่งรัศ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ให้ฝ่าบาทได้คุยนานหน่อยก็ไม่ได้นะมหสี

 • นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์
  นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อายุ17 เป็นกะเเล้วหรอ

 • Louis Lodovice
  Louis Lodovice 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฮานาวะล่ำกล้ามมาก 555

 • นางฟ้าแม่ทูลหัว game
  นางฟ้าแม่ทูลหัว game 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อย่างน้อย หน้าจะไม่ให้ฉี๋อี้ ตาย อะ. 😭😭😭😭

 • saktawatt srirattanopass
  saktawatt srirattanopass 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตงชี ใจแมร่งเหมือนกรุอ่ะ แต่หล่อน้อยกว่ากรุหน่อย 😁

 • วันที่ฟ้าไร้ดาว เท้ายังต้องเดิน

  ถ้าเป็นกูจะชิงอำนาจมาให้หมด เป็นสนมแม่งสะใจดี

 • วันที่ฟ้าไร้ดาว เท้ายังต้องเดิน

  กูลุ้นมากเรื่องนี้พลิกไปพลิกมา

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นี่อยากบอกอะไรสักหน่อย คือจะบอกว่า หยุนเสียนไม่ทำผิดอะไรสักหน่อยก็เเค่ทำตามความฝันตัวเองแล้วทำไมเธอต้องโดนบังคับให้เลิกยุ่งกับวิชาแพชแล้วช่วยชีวิตคนผิดตรงไหนทำไมต้องใส่ใจเรื่องเป็นหญิงเป็นหญิงแล้วไงช่วยชีวิตคนไม่ให้คนตายช่วยทำให้เขาไม่ทรมานแล้วไมหยุนเสียนต้องเป็นแบบนี่ไม่เขาใจมันทรมานอยากไปตบไอ้พวกที่มันทรมานหนุยเสียนชะมัด😠😠พวกทรมานคนอื่นนิสัยเสียแย่ยิ่งกว่าแย่ ต่ำซาม ไอ้พวกเลว อิจฉาคนอื่นเพราะตัวเองด่อย กว่าตัวเองโครตเลว😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

 • ปราณิสา สารบรรณ
  ปราณิสา สารบรรณ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สรุป อยู่ป.3หรือม.3 งง

 • วันที่ฟ้าไร้ดาว เท้ายังต้องเดิน

  เสียงภาคดีนะ เข้ากันกับหน้านักแสดงดี บางช่องภาคเสียงอย่างแก่

 • พิไลวรรณ อาวาทย์
  พิไลวรรณ อาวาทย์ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตงชีที่รัก

 • ชาตรี พิศจารย์
  ชาตรี พิศจารย์ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบพระเอกมาก​ โคตโหด​ โคตฟิต​ โคตคิขุ โคตๆพ่อง

 • they love
  they love 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ลองชอบสวยอี่

 • ศศินา พานรุ่งเรือง
  ศศินา พานรุ่งเรือง 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อะไรคือ1+1แล้วอยู่ดีก็มาเรื่องเศษส่วนเลย😅

 • การ์ตูน การ์ตูน
  การ์ตูน การ์ตูน 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เจ้ดูเพราะพระนางหล่อ.ปล่อยผมแล้วหล่อเลย😁😁

 • Anan Phanwilai
  Anan Phanwilai วันที่ผ่านมา

  พระเอกสมควรรับบทเป็นเม็ดทราย ก้อนหิน สายลม ยังจะเหมาะกว่า เฮ้อ

 • LASeR09 2017
  LASeR09 2017 วันที่ผ่านมา

  theme song ไม่ควรทำเป็นไทย เสียของหมด. เดี๋ยวนี้คนไทยคุ้นชินกับภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กันอยู่แล้ว ...

 • Tonoo happy
  Tonoo happy วันที่ผ่านมา

  ทำไมเขาเขียนว่ามารุ้โกะจังอยากมีห้องเป็นของตัวเองผิดตรงมารุ้โกะเขาเขียนผิดดดด

 • สราวุธ ศรีเเพง
  สราวุธ ศรีเเพง วันที่ผ่านมา

  กำลังดูมันๆเลย

 • Touchchon Phuthainakorn
  Touchchon Phuthainakorn วันที่ผ่านมา

  จอมยุทธหน้าตาอุบาทก์

 • วินทร์ ชรัช
  วินทร์ ชรัช วันที่ผ่านมา

  15:11 ใต้เท้าซูหนวดหลุด 😂😂

 • pt 79
  pt 79 วันที่ผ่านมา

  เหมือนแฟนกันทะเลาะกันอ่ะ คือไรคู่นี้ ความน่ารักขนาดนี่คืออัลไล

 • จดไฟ ตลอดชาติ
  จดไฟ ตลอดชาติ วันที่ผ่านมา

  นังปันยาอ่อนมาก ตั้งแต่ดูหนังจีนมา

 • Somchai Permkhuen
  Somchai Permkhuen วันที่ผ่านมา

  กรุณาอย่าอ่านคอมเม้น ถ้าอ่านเเล้วรู้ล่วงหน้า จะดูไม่สนุก

 • Chic Condo
  Chic Condo วันที่ผ่านมา

  รักตงชี

 • Anson Th
  Anson Th วันที่ผ่านมา

  อยากให้อู่ไฉเหรินโผล่มาเรื่องนี้มาก 55555

 • SieYa Narak
  SieYa Narak วันที่ผ่านมา

  ดูไป ร้องให้ไป โอ้ย!!! สวรรค์ กลั่นแกล้งตงชี😭😭😭😭😫

 • พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม
  พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม วันที่ผ่านมา

  กูไม่อยากเชื่อเลยว่าทามะจังกับฮานาวะต้องนั่งท้ายห้องสุด กูว่าเป็นเพราะอีนางมารุโกะแน่ๆเลย555++เพราะนางมารุโกะแอบหลับประจำ

 • วันที่ฟ้าไร้ดาว เท้ายังต้องเดิน

  โอ้ยๆๆรักสามเศร้า

 • วันที่ฟ้าไร้ดาว เท้ายังต้องเดิน

  นางเอกรอองค์ชายจู

 • Yuttasak
  Yuttasak วันที่ผ่านมา

  ตงฉีบ้านนาย ฝนตกทำไง หลังคาไม่มี

 • SkywalkerInWonderland
  SkywalkerInWonderland วันที่ผ่านมา

  ตอนเป็นการ์ตูนบุคลิคแต่ละตัวดูโอเวอร์เกินบ้างดูปัญญาอ่อนเกินบ้างก็เข้าใจได้เพราะเป็นการ์ตูน แต่พอมาเป็นตัวคนจริงๆแสดงแล้วพยายามทำแอ็คติ้งให้เหมือนการ์ตูนมากๆ มันเลยดูปัญญาอ่อนไปนิด .. แต่ถ้าดูไปหลายๆตอนจนชินก็คงสนุกเหมือนกันอ่ะนะ

 • Monaritra O'keefe
  Monaritra O'keefe วันที่ผ่านมา

  มารุโกะสวยย

 • ชาตินี้ถึงทีข้า ชาติหน้าก็ข้าอีกนั่นแหละ

  พ่อมารูโกะนี่นึกว่าพระเอก จะหล่อไปไหน 55555

 • ชาตินี้ถึงทีข้า ชาติหน้าก็ข้าอีกนั่นแหละ

  ผมเคยดูมารูโกะ แล้วมาดูชินจัง รู้สึกว่าปู่มารูโกะกับปู่ชินจังลักษณะคล้ายๆกันเลยครับ แต่ไม่รู้ว่านิสัยจะคล้ายกันรึเปล่า เพราะปู่ชินจังนิสัยนี่คือชินจังตอนแก่ดีๆนี่เองครับ 55555

 • Námữanmã.
  Námữanmã. วันที่ผ่านมา

  13:37 ทำไปได้ เเส้ไม่เห็นโดนเท้าสักนิดเดียว

 • Magic rainbow
  Magic rainbow วันที่ผ่านมา

  คนที่บอกว่าเกลียดมารุโกะอ่ะ ถ้าเกลียดมากก็ไม่ต้องดูค่ะ ต้องเข้าใจหน่อยนะ มันเป็นบท อย่าจริงจังมาก ( พี่มารุโกะหน้าเหมือนเจโฮปBTS เลย )

 • ณัฐรินทร์ สิงห์สวัสดิ์

  ฮานาวะคุงหล่อมากกชอบมารูโกะจังรึป่าวน่า

 • อร่อย ไปแดก by กีกี้
  อร่อย ไปแดก by กีกี้ วันที่ผ่านมา

  ศิษย์พี่ เป็นของข้าเถอะ

 • chatcharin sinpichai
  chatcharin sinpichai วันที่ผ่านมา

  รอๆๆๆๆ

 • chatcharin sinpichai
  chatcharin sinpichai วันที่ผ่านมา

  ตอนที่39อยุ่ไหนคะ

 • chatcharin sinpichai
  chatcharin sinpichai วันที่ผ่านมา

  ตงชีน่าสงสารที่สุด

 • Xixez Dzona
  Xixez Dzona วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่ ลาทาแม่มมีปีกแต่ก็ไม่ใช้ คือฝ่ายพระเอกนี่แม่มโง่ทุกตัว ดูละหงุดหงิด

 • พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม
  พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม วันที่ผ่านมา

  ชอบสึกายะ

 • อุสา ยุพลา
  อุสา ยุพลา วันที่ผ่านมา

  ชอบอะ5555

 • พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม
  พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม วันที่ผ่านมา

  ที่จริงคิดว่าโอโนะคุงจะเป็นแฟนกับมารุโกะตอนโต ที่ไหนได้ ฮานาวะเป็นแฟนมารูโกะตอนที่.ปลาย

 • UDIE X4
  UDIE X4 วันที่ผ่านมา

  ก๋วยเซียง อ้าวงงดิงงดิ

 • พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม
  พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม วันที่ผ่านมา

  คือไม่มีใครเห็นสึกายะ มั่งหราหล่อที่สุดในห้องเลยมั้งนั่น555

 • B_A_I_L_E_Y
  B_A_I_L_E_Y วันที่ผ่านมา

  2019ยังดูอยู่นะ555

 • Sen One.ม
  Sen One.ม วันที่ผ่านมา

  ไม่ต้องเปิดแล้วโรงเรียนเปิดโรงแรมดีกว่า

 • Be Tong
  Be Tong วันที่ผ่านมา

  รำคัญนางเอกมากเรียกแต่ชื่อพระเอกอยุ่ได้

 • สหภาพ รอดหนู
  สหภาพ รอดหนู วันที่ผ่านมา

  😀ใจตรงกันเลยคับ😄😄😄

 • C Xx
  C Xx วันที่ผ่านมา

  ซวงเอ่อสวยทีสุดเลย

 • พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม
  พงพิสุทธิ์ จันทร์ฉิม วันที่ผ่านมา

  แต่แอบเสียดายโอโนะคุงมากๆเพราะหล่อสุดในโรงเรียนและเป็นหนุ่มป๊อบที่สาวๆพากันชอบเอาขนมดอกไม้มาไห้ และเป็นนักฟุตบอล กับสึกายะก็ป๊อบไม่แพ้กัน โอโนะคุง ชอบมารุโกะตั้งแต่อยู่มา.ต้น แต่ฮานาวะชอบมารูโกะมารูโกะตั้งแต่ ป.3แล้ว

 • F Rt
  F Rt วันที่ผ่านมา

  หนังเรื่องแลกที่ดูแล้วตัวเอกเป็นแค่ตัวประกอปฉาก

 • ธิภากร ดำเนื้อดี
  ธิภากร ดำเนื้อดี วันที่ผ่านมา

  สงสารตงชีให้หนานจินฟื้นทีตงชีจะได้มีคู่😭😭😭

 • ทรงกรต สวนมะลิ
  ทรงกรต สวนมะลิ วันที่ผ่านมา

  สุดท้ายก็ทนดูต่อไปไม่ได้ เลอะเทอะมากน่าเบื่อ หยุดดูมาสองเดือน กลับมาดูอีกมันไร้แก่นสารจริงๆ บทของพระเอกมันห่วยจริงๆนะไม่มีอะไรบ่งบอกความเป็นพระเอกเลย และ แทบจะไม่มีบทบู๊ เดินเรื่องก็ช้าวนไปวนมาน่าเบื่อ...บาย

 • นางฟ้าแม่ทูลหัว game
  นางฟ้าแม่ทูลหัว game 2 วันที่ผ่านมา

  ตกลง ฝาบาท. เป็นคนดีใช่ไม

 • Sen One.ม
  Sen One.ม 2 วันที่ผ่านมา

  ต้าซานเรียนรุ้น ผ.อ 555

 • Wolf Town
  Wolf Town 2 วันที่ผ่านมา

  พ่อมารูโกะโครตหล่อเลยผิดจากในการ์ตูนโครต555

 • Tanakon Aunanabut
  Tanakon Aunanabut 2 วันที่ผ่านมา

  ฮานาวะใช่อะไรอะผมอยู่ชงมากก

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 2 วันที่ผ่านมา

  ไอ้ท่านอา ( ของชุนเสีย ) มันเป็นฆ่าปู่ ( ของหยุนเสียน ) ถึงฆ่าทางอ้อม ยังไงก็เป็นคนฆ่า

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 2 วันที่ผ่านมา

  ชอบหยุนเสียว ใครชอบ ยกมือ ยกตีน ขึ้น

 • เฮฮา พาเพลิน
  เฮฮา พาเพลิน 2 วันที่ผ่านมา

  บลา บลา บลา พูดไม่ออกเลยโรคห่าน่ากลัวอะ😨😨

 • บุญส่ง ธนิกกุล
  บุญส่ง ธนิกกุล 2 วันที่ผ่านมา

  สนุก..ตื่นเต้น,เร้าใจดี เขาน้ำแข็งชอบมาก..

 • นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์
  นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์ 2 วันที่ผ่านมา

  โชคดีนะอุ้ย

 • บุญส่ง ธนิกกุล
  บุญส่ง ธนิกกุล 2 วันที่ผ่านมา

  ""ขอบคุณ,มากๆนะคะ ํช้างงาสวย..""

 • นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์
  นันทวัฒน์ บรรดาศักดิ์ 2 วันที่ผ่านมา

  จะจบเเล้วจะไปหาดูหนังอะไรอีก

 • pt 79
  pt 79 2 วันที่ผ่านมา

  ทามะจัง วันนี้'ฮารุจังเบบี๋'ไม่มาเหรอ แหม่มมมมมม