TAR TORJORWOR
TAR TORJORWOR
  • 23
  • 515 853 643
  • 0

วีดีโอ

#ขอแท็กแฟนเก่า-ต้าร์ ตจว.[OFFICIAL Lyric]
มุมมอง 115 040 0474 หลายเดือนก่อน
[Official Audio] ดึกหินลงห้วย - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 56 5147 หลายเดือนก่อน
[Official Audio] แอลกอฮอล์ล้างใจ - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 4 017 7448 หลายเดือนก่อน
Tser-แอลกอฮอล์ล้างใจ (ต้าร์ ตจว.)
มุมมอง 89 9068 หลายเดือนก่อน
[Karaoke Official Sound] แพ้น็อค - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 43 6359 หลายเดือนก่อน
แพ้น็อค - ต้าร์ ตจว.[Official Audio]
มุมมอง 95 423 89111 หลายเดือนก่อน
แพ้น็อค - ต้าร์ ตจว.[T-SER]
มุมมอง 19 47011 หลายเดือนก่อน
[Official MV] ดึกหินลงห้วย-ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 6 150 807ปีที่แล้ว
[Official Audio] ปลดทุกข์ - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 102 775ปีที่แล้ว
[Official Audio] หนูหนาว - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 34 230ปีที่แล้ว
[Official Audio] รอยเลื่อน - ต้าร์ ตจว.
มุมมอง 5 935 491ปีที่แล้ว