ตามรอย..พระเจ้าตาก EP.17 (Full) I ส่องผี

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ย. 2019
 • วัดเขาขุนพนม เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตวรรษที่ 20 มีตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่า วัดเขาขุนพนมนี้ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาประทับ และจำพรรษาในฐานะพระภิกษุ หลังจากสิ้นรัชกาลกรุงธนบุรี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2368 โดยที่ไม่ได้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ตามพระราชพงศาวดาร แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับทหารคนสนิทหรือพระญาติ ที่มีรูปพรรณใกล้เคียงกัน
  จดหมายเหตุโหร กล่าวว่า “ณ วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 5 เจ้าตากดับขันธ์ ชนมายุ 48 ปี กับ 15 วัน” จดหมายเหตุโหรฉบับรามัญว่า “พระยาจักรีกลับจากเมืองญวนเข้าเมืองบางกอก แล้วฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเก่าเสีย” แต่เช่นเดียวกับเอกสารอื่น ๆ คือไม่ได้บอก “วิธีการ” เอาไว้อย่างชัดเจน
  และแน่นอนที่สุดว่าเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ล้วนผ่านการ “ชำระ” ปรับแต่งมาแล้วทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้ฉากสำคัญวันสุดท้ายกรุงธนบุรียังต้องถูกทวงถามความจริงอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ยังมีบุคคลอีกอย่างน้อย 4 ท่าน ที่เชื่อว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันสุดท้ายของกรุงธนบุรี และได้แต่งหนังสือไว้เป็นหลักฐานสำคัญว่า แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นแน่กับพระเจ้าตากและกรุงธนบุรี
  บุคคลอย่างน้อย 4 ท่าน ที่เชื่อว่าได้เห็นเหตุการณ์วันสุดท้ายของกรุงธนบุรี คือ
  สมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพนฯ แต่งหนังสือเรื่องสังคีติยวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อปี 2332
  กรมหลวงนรินทรเทวี เขียนบันทึกเป็น จดหมายความทรงจำฯ ลำดับความตั้งแต่ปี 2310-2381
  พระชำนิโวหาร แต่ง โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จับความตั้งแต่เจ้าพระยาจักรีออกเดินทัพไปกรุงกัมพูชา จนกระทั่งปราบจลาจลในพระนคร และสร้างกรุงเทพมหานคร
  พระยาทัศดาจัตุรงค์ แต่งหนังสือเรื่อง ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์ ลำดับเรื่องโดยสังเขปตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาจนถึงสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  ข้อที่น่าสังเกตคือ ในจำนวน “คำให้การ” ของทั้ง 4 ท่านนี้ มี 3 ท่านแรก ที่แต่งหนังสือเล่าถึงเหตุการณ์จลาจลในกรุงธนบุรีโดยสังเขปบ้าง อย่างละเอียดบ้าง แต่เมื่อถึงฉากประหารพระเจ้าตาก ทั้ง 3 ท่านก็  “ข้าม” เรื่องราวตอนนี้ไป โดยไม่ข้องแวะแม้แต่น้อย เข้าทำนองไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ ไม่เปิดแผลเก่า ให้เป็นที่ระคายเคือง
  สมเด็จพระวันรัตนกล่าวถึงเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงธนบุรีในหนังสือสังคีติยวงศ์ ไว้โดยสังเขปดังนี้ “ลุพระพุทธศักราช 2325 ล่วงแล้ว ปีขาล ครั้นความโสกปริเทวทุกข์โทมนัสแลอันตรายมีประการต่าง ๆ บังเกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้นคือ บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะบุคคลลามกโกหกมารยาเปนอันมากในพระพุทธสาสนา แลบังเกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์เปนอันมาก
  สมเด็จพระผู้ทรงพระมหากรุณาทั้ง 2 พระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้น ๆ ก็มีพระกมลหฤไทยหวั่นไหวไปด้วยพระเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ ได้โอกาสระงับชนพวกอสัจอธรรมทั้งหลาย กระทำให้มหาชนได้เกษมศุขแล้ว ก็มีพระจำนงจะใคร่สร้างพระมหานคร เพื่อให้อยู่เจริญศิริสุขสวัสดีและป้องกันข้าศึก ณ ฝั่งฟากแม่น้ำด้านปุริมทิศาภาค
  จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระวันรัตนได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพระนครอยู่บ้างด้วยฝีมือของ “พวกอสัจอธรรมทั้งหลาย” เป็นการกล่าวโดยรวมไม่ได้หมายเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใด และไม่ได้ “แตะ” ฉากสุดท้ายของกรุงธนบุรีเลยแม้แต่น้อย ส่วนกรมหลวงนรินทรเทวี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์การจลาจลอย่างละเอียด มีแม้กระทั่งการถ่ายทอดคำพูดแบบคำต่อคำของพระเจ้าตากในบางตอน แต่เมื่อถึงเวลาสำคัญคือฉากการประหารพระเจ้าตากก็หายไปอย่างน่าพิศวง 
  “สมเด็จพระไอยกาเจ้าฟ้ากระษัตริย์ศึก เสด็จอยู่กรุงกำภูชา ถอยมาประทับด่านกระบิน ทราบว่ากรุงธนข้นเข็ญเปนศึกขึ้นกลางเมืองถึงสองครั้ง จึงเสด็จกลับเข้าพระนคร ฯ ณ วันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 ลุศักราช 1144 ปีขานจัตวาศก เพลาสองโมงเศษศุขสวัสดิฤกษ เสด็จเข้าพระนครปราบดาภิเศก อดิเรกเฉกชมสมบัติ จักรพรรดิ์ตราพร้อมถวาย 12 พระกำนัล 12 พระคลัง แล้วมีพระราชโองการรับสั่ง ให้ตั้งกรุงเทพมหานคร”
  ถ้าหากว่ากันตามลำดับเหตุการณ์ก็คือ หลังจากเจ้าพระยาจักรีกลับมาถึงกรุงธนบุรีแล้ว จึงให้ชำระโทษแก่พระเจ้าตาก แล้วจึงตั้งกรุงเทพมหานคร สิ่งที่น่าแปลกสำหรับจดหมายความทรงจำฯ ฉบับนี้ก็คือ เป็นการบันทึกอย่างละเอียดมีลำดับเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอน แม้แต่การถอดคำของพระเจ้าตากมา เช่น เมื่อตอนที่ขุนนางฝ่ายพระเจ้าตากลากปืนขึ้นป้อมจะรบกับฝ่ายพระยาสรรค์นั้น พระเจ้าตากก็ทรงห้ามไว้ว่า “สิ้นบุญพ่อแล้ว อย่าให้ยากแก่ไพร่เลย” หรือตอนที่จะทรงผนวชหลังพ่ายให้กับพระยาสรรค์ก็ตรัสว่า “เอหิภิกขุลอยมาถึงแล้ว”
  ท้ายที่สุดเมื่อกองทัพพระยาสุริยอภัยยกมาล้อมกองทัพพระยาสรรค์ พระยาสรรค์ก็ปล่อยเจ้ารามลักษณ์ให้ไปเกลี้ยกล่อมพระเจ้าตากมานำการรบแต่ก็ทรง “ละ” แล้ว “ท่านว่าสิ้นบุญเราแล้วอย่าทำเลย” นี่คือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าพระยาจักรีจะยกทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรี แต่ไม่ว่าจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีจะละเอียดเพียงใด ก็ทรง “ละ” ฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้เช่นกัน ไม่มีคำกล่าวแม้กระทั่งการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าตากเกิดขึ้นเมื่อใด ฉากอวสานกรุงธนบุรีหายไปทั้งฉากอย่างน่าประหลาดใจ ข้อมูลจาก ศิลปวัฒนธรรม ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน คลิปใหม่พวกเรานะครับ :)
  คลิก : thclips.com/channel/UC3vZ...
  ติดตามความเคลื่อนไหว และผลงานช่องทางอื่นที่นี่ !!!
  Facebook ช่องส่องผี : %E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5-123270439061068/
  ไอดี Line@ ช่องส่องผี : @winyan
  กลุ่ม FC ช่องส่องผี : groups/32470...
  #ตามรอยพระเจ้าตาก#วัดเขาขุนพรม#ช่องส่องผี#TheRealGhosts#ส่องสนทนา#เล่าเรื่องผี#สิ่งเร้นลับ#ความเชื่อ#วิญญาณ#คลิปส่องผี#วัดเขาขุนพรม
 • บันเทิงบันเทิง

ความคิดเห็น • 5 547

 • Raksuda Paengtee
  Raksuda Paengtee ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ประมาณ นาทีที่ 39.40 ภาพผ่านกล้อง ตรงผนังถ้ำ มีลักษณะเป็นเงา คล้ายหน้าผู้ชาย ชัดมาก

 • Raksuda Paengtee
  Raksuda Paengtee 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ล็อคอินเข้ามา เพื่อแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้โดยเฉพาะ
  เคยอ่านหนังสือบางเล่ม ระบุว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐาน จนถึงขั้นสามารถถอดกายทิพย์ได้ คลิปนี้ ตอบคำถามที่เคยสงสัยทั้งหมดแล้ว 🙏🙏🙏

 • K'So Zeal
  K'So Zeal 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ร้องไห้ตาม คนไทยไม่รักกันพ่อก็เสียใจ

 • Sanook club
  Sanook club 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พ่อเหนื่อยมาเยอะมากแล้ว ลูกรับรู้ ถ้าเป็นไปได้ลูกอยากจะอยู่เคียงข้างพ่อ อยากทำหน้าที่คนๆนึงให้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ และลูกขอบคุณพ่อมากๆที่ยอมเสียสละ ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกเอาแผ่นดิมาให้ลูกได้อยู่ได้มีที่ทำกิน
  (ลูกคิดถึงพ่อ)❤️❤️❤️

 • iDhee
  iDhee 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เป็นวัดที่ผมต้องผ่านตอนไปโรงเรียนทุกวันต้องเรียนมัธยม

 • LATHSAMY SALAPHAN
  LATHSAMY SALAPHAN 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เวอร์เกินไปไปแล้วมั้งเห็นจริงหรือมโนเอาครับ ถ้ามุสา บาปนะครับ

 • แดงไบเล่ ธนาศรีรัตน์
  แดงไบเล่ ธนาศรีรัตน์ 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

  ไม่มีใครแล้วที่เรานับถือท่านคือมหาราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตรไทยเคยมีมาเราคนสองแควลูกหลานพระนาเรศวรสะดุดีท่านครับ

 • แดงไบเล่ ธนาศรีรัตน์
  แดงไบเล่ ธนาศรีรัตน์ 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เรนนี่เธอบุญถึงรึติดต่อท่านได้อย่าเอาท่านมาเล่นดิว่ะพระเจ้าตากท่านศักดิ์สิทธิเรานับถือมากน่ะโธ่เราก้อบอกได้ว่าตอนนี้คนไทยเห็นแก่ตัวยาเกลื่อนบ้านเมืองฆ่ารายวันเรนเอ้ยเรนสวดยอดเลยอุปทานแม่งเอ็งเล่นเองเออเองระวังเล่นอะรัยไม่เล่นเล่นถึงพระเจ้าตากเกินล่ะเรนเล่นพอรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างน่ะเรนนี่

 • Thanks You
  Thanks You 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พี่เจมส์สงสัยเรื่องอะไรครับ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดได้ในขณะออกสื่อหรือเป็นสาธารณะใช่ไหมครับ

 • Annoy Ing Noi
  Annoy Ing Noi 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะค๊ะ ชอบepนี้มากค่ะ

 • ส้มโอ ฟู่
  ส้มโอ ฟู่ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ประยุทธ์ควรดูคลิปนี้ ไม่ได้ลบหลู่นะคะเข้าใจด้วยค่ะ

 • Parichat Boutongboon
  Parichat Boutongboon 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คริปนี้มีความหมายต่อประเทศชาติมาก ดาบที่เราถืออยู่ที่คำวิจารณ์ โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

 • ฉายเดี่ยว หมื่นลี้
  ฉายเดี่ยว หมื่นลี้ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ท่านยอมยกให้ทุกอย่างแล้วทำไมทหารของท่านต้องถูกตัดหัวคนที่ทำทำเพื่ออะไรครับขอสดุดีองค์มหาราชตากสินและทหารกล้าของพระองค์ทุกท่าน

 • genkung matammai
  genkung matammai 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ถ้าท่านมีจริง ข​อให้ท่านช่วย กุดหัว ไอ​พวก​โกงบ้าน​เมือง เห็นแก่ประโยชน์​ส่วนตัวแก้ผิดเป็นถูก เพราะผลประโยชน์​ของพวกพ้อง ให้ฉิบหายด้วยเถอะ สาธุ​

 • Parichat Boutongboon
  Parichat Boutongboon 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คนไทยรักกัน

 • สูไฮมิง มามะ
  สูไฮมิง มามะ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นาที 25:38 ไอตัวอ้วนๆพูดว่า "สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่า" พี่บ๊วยพูดแทรกทันที "ไม่ต้องบันทึก" กูว่าน่ะไออ้วนมันค่อนข้างจะสงสัยและคาใจเมิ้ลไม่ค่อยเชื่ออีหมอผู้หญิงงบอก ...กูว่า FACEชัวค์

 • Minrada Kongthong
  Minrada Kongthong 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขออนุญาตแชร์ไปหน้าเฟสบุ๊คน่ะค่ะ

 • Tong chai
  Tong chai 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มองเห็นถึงความจริงที่พระองค์ท่านได้บอกกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจวบลมหายใจของชีวิต สาธุ สาธุ สาธุ

 • Pat samklog
  Pat samklog 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตั้งแต่ดูมามี EP. นี้ที่ผมน้ำตาไหล

 • Johnniiie Walllker
  Johnniiie Walllker 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบดูแนวประวัติศาสตร์ แบบนี่ครับ ให้แง่คิด ดี

 • ทนุ หอมสมบัติ
  ทนุ หอมสมบัติ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผมเคยฟังธรรมมะของหลวงพ่อจรัญ ท่านได้พูดคุยกับพระเจ้าตาก ท่านว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่หรือ

 • Banyad Ben
  Banyad Ben 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณรายการนี้ที่สมานสามัคคี เป็นรายการที่น่าสนใจมาก

 • sasiprapa masipha
  sasiprapa masipha 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  หน้าตาผู้ใหญ่บ้านเหมือนเป็นแม่ทัพทหารโบราณมากๆ

 • Tm Suika
  Tm Suika 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รายการนี้ไม่เหมือนรายการใดๆจิงๆคะ. พอได้ดูแล้ว ติดเลย ได้สาระมากๆเลยคะ.

 • T K
  T K 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  วาจาสิทธิ์
  ครูบาอาจารย์เล่าว่าบางคนอธิษฐานอะไรมักสำเร็จ พวกนี้มีบารมีเก่าสะสมมาทางสัจจะวาจา พูดจริงทำจริง ไม่โลเล พลังบารมีด้านนี้จะมาในรูปวาจาสิทธิ์
  คนเหล่านี้อธิษฐานอะไรมักประสบผล แรงอธิษฐานที่หนักแน่นสามารถพาเราสู่ความสำเร็จขณะเดียวกันก็ตรึงเรากับอดีตได้เช่นเดียวกัน
  สมัยที่ตามหาพระเจ้าตากก็วนเวียนอยู่กับค่ายที่เมืองจันท์ แม่กลอง อยุธยา แม้แต่ 3 จังหวัดชายแดนก็ยังไปแบบรอดตาย เพียงแต่ครั้งต่อมาครูบาอาจารย์ห้ามไม่ให้ไป
  ก่อนหน้าจะมาสัมผัสเรื่องเหลือเชื่อเหล่านี้ ครูบาอาจารย์ทักว่า
  ต่อไปเจ้าจะได้รู้สิ่งที่อยากรู้เห็นสิ่งที่อยากเห็น ตอนนั้นฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจจนวันหนึ่งมีผู้มาบอกและแสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า อภิญญา
  เคยถามน้องที่มันได้ตาทิพย์ว่ารู้ได้ไงว่าใครมีอดีตผูกพันกับกษัตริย์องค์ไหน ใครเป็นคริสต์ อิสลาม
  น้องมันบอกมันจะมีภาพขึ้นเหนือศีรษะคนๆนั้น
  ภพชาติที่เด่นๆมันจะปรากฏขึ้น บางคนมีบทบาทใน สมัย ร.5 ภาพจะขึ้นมาชัดมาก บางคนเป็นทหารพระนเรศก็จะปรากฏพระนเรศบอกว่า นี่คนของท่าน
  อตีตังสญาณ ทำให้เราเข้าใจอดีต เราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราพัฒนากรรมใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้

 • รวยๆ เฮงๆ
  รวยๆ เฮงๆ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ผมพึ่งดูดวงกับอาจารย์เรนมาคับอาจารย์บอกผมมีความเกี่ยวพันกับองค์พระเจ้าตากสินเคยเป็นทหารของท่านเคยรับใช้ท่านมาก่อนผมนึกทบทวนผมเคยบวชเณรตรงทัพพระเจ้าตากเคยยกทัพมาพักเพื่อจะไปเมืองจันทบุรีบังเอินมากคับถ้ามีบุญสัมพันผมคงได้เจอพี่บ๊วยกับอาจารย์เรนนี่แน่นอนคับ

 • OTA BNK48
  OTA BNK48 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเจ้าตาก สยามเทวธิราช ป้องกันเมือง. รอพระศรีอริยะเมตไตรย์ มาโปรด จะสำเร็จและจะเข้านิพพาน

 • ขนมผิง ขนมผิง
  ขนมผิง ขนมผิง 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำไมดู ep นี้แล้ว ร้องไห้ปลื้มปิติตาม อ.เรนนี่

 • devil inabush
  devil inabush 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เราเอาตัวเราเองนะ.. เราเป็นคนออกจะเจ้าชู โกหกบ้างบางครั้ง และไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องทำบุญกรวดน้ำให้อะไรหรือบ้าง.. รายการนี้ตอบทุกอย่างที่สงสัย และเราตั้งแต่ดูรายการนี้ก็กลัวบาปทั้นตา ตอนนี้เราถือศิล 5 ขอบคุณรายการนี้ที่มีให้เราได้รับรู้จากทุกๆท่านที่พยามยามทำรายการนี้

 • Chatdow Pankamnert
  Chatdow Pankamnert 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นึกถึงปู่ตากทีไร น้ำตา จะไหลทุกที
  สักวันหนูจะไปกราบปู่ที่นครฯ บ้านเกิดพ่อแม่ปู่ยายตายายลูก สักครั้งลูกต้องไปกราบปู่ให้ได้

 • Mookung sangsoda
  Mookung sangsoda วันที่ผ่านมา

  จะทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ะ

 • Panupong Jangram
  Panupong Jangram วันที่ผ่านมา

  คุณแหมมไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับ555

 • ployy sed
  ployy sed วันที่ผ่านมา

  ร้องไห้ตามเลยค่ะ

 • ตนแล ! เป็นที่พึ่งแห่งตน

  จริงครับเข้าสู่ยุคเสื่อมจริงๆด้านจิตใจของคนทุกวันนี้

 • สุวิชา แก้วมา
  สุวิชา แก้วมา วันที่ผ่านมา

  ตอนเรียนเขาบอกว่าท่านถูกประหารด้วยท่อนจันทร์ เราไม่เคยเชื่อยิ่งศึกษาก็ยิ่งไม่เชื่อแต่ไม่รู้จะถามความจริงจากใคร วันนี้น้ำตาไหล ในความจริงที่อาจารย์สื่อให้

 • Kannika Wirattinan
  Kannika Wirattinan วันที่ผ่านมา

  ขออนุญาตแคปพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมรูปพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากที่ทางรายการช่องส่องผีบันทึกภาพไว้เอาไว้เก็บไว้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตนะคะ ขอให้ทีมงานช่องส่องผีพบแต่ความดี มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

 • Phrpawarin Chitrbhandh
  Phrpawarin Chitrbhandh วันที่ผ่านมา

  ไปวัดหนองนกไข่ จ.สมุทรสาคร บ่อยค่ะเพราะใกล้บ้าน ไปไหว้องค์พระเจ้าตาก เพราะตามประวัติ ท่านเคยยกทัพมาพักที่วัดนี้ ก่อนเดินทางต่อค่ะ

 • นาย น้อย
  นาย น้อย วันที่ผ่านมา

  อยากให้ท่านนายกดูคลิปนี้

 • หมอย ขัดหม้อ
  หมอย ขัดหม้อ วันที่ผ่านมา

  อยารุ้เลยเข้ามาดุ เขาบอกสนุก

 • Piyarmad บ
  Piyarmad บ วันที่ผ่านมา

  พ ศ 2557 เคยไปนั่งสมาธิอยุ่ทีในภ้ำ9วัน เคยนอนในถ้ำตากฟ้า ตรงที่ อ เรนนี่บอกว่าเห็นพญานาคสีดำ นอนทีกุฎทีอยุ่ข้างโบสเห็นพญานาคสีเขียวออกมาจากช่องตากฟ้าในนิมิต

 • ณัฐกฤตยา ช้างดี
  ณัฐกฤตยา ช้างดี วันที่ผ่านมา +1

  รายการนี้ดีจังชอบอาจารย์เรนนี่จังค่ะ​ ขอกราบค่ะ​ สาธุ

 • Warachit Pirom
  Warachit Pirom วันที่ผ่านมา +1

  ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณ​พระเจ้าตากสินดลจิตดลใจคนในชาติให้รักสามัคคีไม่แตกแยกแบ่งฟักแบ่งฝ่ายเหมือนสมัยนี้และให้คนไม่ดีแพ้ภัยตัว​เองครับสาธุ

 • คนดี สวง
  คนดี สวง วันที่ผ่านมา

  พอมาดูใหม่ตัดออกเยอะน่ะ เอาฉบับเต็มมาลงเหมือนเดิมได้ป่าวค่ะ

 • Pepe123 Pepe
  Pepe123 Pepe วันที่ผ่านมา +1

  พอพิธีกรสวดบทบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิน.......ผมน้ำตาไหลเลยใครเป็นบ้างครับ.

 • Luke Mooh
  Luke Mooh วันที่ผ่านมา

  อยากรู้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยธนบุรีมาเป็นรัตนโกรสินทร์มากกว่าครับ

 • xGRiTx _x
  xGRiTx _x วันที่ผ่านมา

  บ้านผม55

 • นศท.วัยเกรียน channel
  นศท.วัยเกรียน channel วันที่ผ่านมา

  ตอนนี้ต้องให้ลุงมาฟัง

 • อุดม เย็นใจมา
  อุดม เย็นใจมา วันที่ผ่านมา

  ลองไปพิสูจน์ เจ้าพ่อขุนตาล ดูครับ

 • Chomphu onepiece
  Chomphu onepiece วันที่ผ่านมา

  รู้สึกดีและภาคภูมิใจมากที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้เลยค่ะ

 • เกียรติตระกูล พุทธเสน

  ระลึกถึงท่านเสมอ

 • สมชาย กิจแสวงทรัพย์
  สมชาย กิจแสวงทรัพย์ 2 วันที่ผ่านมา +4

  ขอฆ่ารัฐบาลโจรนี้ก่อนได้ไหม้ครับ ผมถึงจะวาง

 • ghost list13
  ghost list13 2 วันที่ผ่านมา

  คนไทยไม่รักกันแล้วสิ่งที่กูทำคืออะไร ซึ้งเลยว่ะ

 • Ake K
  Ake K 2 วันที่ผ่านมา

  นี่ไง ยุคนี้เลย แบ่งกกแบ่งเหล่า มีหนอนบ่อนไส้โจรใต้แทรกซึมไปทุกหน่วยงาน พวกขายชาติ ลัทธิทะเลทรายกลืนกิน

 • สรอส สกลูป
  สรอส สกลูป 2 วันที่ผ่านมา

  สาธุๆ🙏🙏🙏

 • sittichokza manakitkumton
  sittichokza manakitkumton 2 วันที่ผ่านมา

  ยากถามคะว่าเจ้าฟ้าคืนใครคะที่คิดไม่ดีต่อพระอง

 • Narat Peesalaphan
  Narat Peesalaphan 2 วันที่ผ่านมา

  คลิปนี้พูดถึงพระเจ้าตากแล้ว​ ผมขอนำเรื่องที่หลวงจรัญท่านทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้คุยกับวัญญาณพระเจ้าตาก​เพื่อแก้ไขควสมเข้าใจผิดของคนไทยส่วนมาก​ จะเชื่อหรือไม่แล้วแต่ท่านครับ
  เรื่องแรกพระเจ้าตากท่านได้สำเร็จพระอรหันต์จากการได้รับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าหรือที่คนไทยเรียกว่าหลวงเทพโลกอุดร
  เรื่องที่2​ ที่ท่านถูกประหารเป็นละครตบตาเพราะตอนที่ท่านจะกู้ชาติท่านไม่มีเงิน​ ท่านเลยไปกู้จีน​ พอกู้ชาติได้ทางจีนเลยใช้แผนเร่งรัดหนี้เพื่อที่จะยุดประเทศไทย​ ท่านเลยต้องใช้แผนพัดแผนดินโดยให้ทหารคนสนิดในอนาคตคือรัชกาลที่1ของเรา​ แล้วคนที่โดนประหารคือทหารคนสนิดที่หน้าเหมือนท่าน
  ถ้าดูตามกฏแห่งกรรมแล้วถ้าณ.1ทำการยึดอำนาจจริงราชวงศ์จักรีคงมาไม่ถึงร.10แน่

 • ปวีณา พิมพ์หนู
  ปวีณา พิมพ์หนู 2 วันที่ผ่านมา

  คนสมัยก่อนต่อสุ้เพื่อแผ่นดิน
  คนสมัยเพื่อเงินตรา

 • the peanut butter
  the peanut butter 2 วันที่ผ่านมา

  อยากเห็​น​ประเทศ​ไทยที่คนเห็นต่าง​อยู่​ร่วมกันได้อย่างสันติ​สุข​ มีกฎหมาย​ที่เป็​นธรรมไม่เหลื่อมล้ำเบียดเบียน​ เคารพ​ความเป็นมนุษ​ย์ของกันและกัน​

 • บอส'ซี่ ไม่ปี้'ก็เยส. ฯ
  บอส'ซี่ ไม่ปี้'ก็เยส. ฯ 2 วันที่ผ่านมา

  ช่องนี้ดีอ้ะดีกว่าคนอวดผีเยอะน่ากลัวธรรมชาติคนอวดผีแม่งน่ากลัวเพราะซาว์

 • Love Love
  Love Love 2 วันที่ผ่านมา

  ผมคิดว่าถ้าคุณเรนเห็นหรือว่าสัมผัสอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าตากจริงๆ ก็พูดได้ไม่หมดหรอกครับ เพราะอะไรเราก็ไม่คิดเองแล้วกัน