เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 40

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 12 มิ.ย. 2019
  • สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 2 ทางเลือก เพื่อให้แรงงานอิสระมีเงินออมมากขึ้นเมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป

ความคิดเห็น • 0